Wykorzystaj zasadę Pareto i obniż koszty wdrożenia