Czy spowolnienie gospodarcze mocno odbije się na IT w 2023?