Zadyszka, czy zawał – Quo vadis, IT?

Jaka jest kondycja branży IT na koniec pierwszego półrocza 2023? Garść statystyk na początek. Według najnowszego raportu Spiceworks ZiffDavis — The 2023 State of IT, aż 20% firm z branży IT przeprowadziła, jest w trakcie lub planuje restrukturyzację zatrudnienia. W 2023 roku 804 firmy z branży IT zwolniły łącznie 211 363 osoby (dane pochodzą z portalu Layoffs.fyi). Dla porównania, w 2022 roku 1 058 firm IT zwolniło łącznie 164 709 osób.

Największa ilość zwolnień przypada na styczeń 2023 roku. Wówczas masowo zwalniali giganci tacy jak: Google: 12 000 osób, Microsoft: 10 000 osób, Amazon i Salesforce po 8 000 osób, Phillips 6 000 osób, Micron 4 800 osób, czy PayPal 2000 osób.

Jaka jest sytuacja na polskim rynku?

Polski rynek usług IT związany jest z trendami w światowej gospodarce. Biorąc pod uwagę, że średnia zwolnień u wyżej wspomnianych gigantów wynosi 7.5% zatrudnionych, to analogicznie, w firmie liczącej około 60 osób, redukcja zatrudnienia mogłaby objąć średnio 4-5 osób.

To, co się obecnie dzieje, to oczywiście skutek wydarzeń ostatnich lat, które doprowadziły do recesji. Spowolnienie gospodarcze nie pozostaje bez wpływu na branżę IT. Pandemia wygenerowała duży popyt na usługi i produkty IT. Firmy — chcąc nie chcąc — musiały postawić na cyfryzację, aby przetrwać. Obecnie widać już spowolnienie tempa prac nad rozwojem nowych produktów i cięcie budżetów przeznaczonych na ten cel. Nadszedł czas przysłowiowego “zaciskania pasa”.

Przewiduje się również, że spowolnienie gospodarcze ostudzi dynamikę wzrostów wynagrodzeń bardzo silnie widoczną w 2022 roku. Średni wzrost wynagrodzeń w sektorze IT wyniósł 13.1%, (co i tak nie przewyższa inflacji na poziomie 17.9% w IV kw. 2023 roku). Wysoka inflacja, wzrost wynagrodzeń i wzrost kosztów i obciążeń podatkowych znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości osiąganej marży przez firmy IT.

kondycja branży IT

Kondycja branży IT w najbliższych miesiącach

Według Raportu koniunktury (GUS, marzec 2023), branża IT jest jedną z zaledwie dwóch wykazujących znamiona optymizmu w Polsce (druga to branża Finansów i Ubezpieczeń), a trendu cyfryzacji, zdaje się, obecnie już nie sposób zatrzymać. Daje to nadzieję, że obserwowana obecnie zadyszka jest chwilowa, a w dłuższej perspektywie rynek IT w Polsce ma potencjał wzrostowy.