Moving motivators – czy wiesz, co Cię motywuje?

Herzberg i motywacja

Mocno rezonuje ze mną dwuczynnikowa teoria Herzberga. Autor stwierdza w niej, że zadowolenie i niezadowolenie z pracy są od siebie niezależne. Swoją teorię opiera na różnicy między czynnikami motywującymi a czynnikami higieny. Spełnione czynniki higieny nie będą powodowały, że Twoja motywacja do pracy wzrośnie, ale niespełnione będą Cię deprymować. To dla mnie trochę jak z prysznicem: biorę go codziennie i nie czuję, żeby fakt, że wzięłam prysznic, podnosił moje zadowolenie, ale kiedy np. jestem po długiej podróży lub treningu, brak możliwości wzięcia prysznicu sprawiłby, że czułabym się niekomfortowo.

narzędzie do sprawdzenia motywacji

Motywacja: czynniki higieny i motywatory

Co Herzberg wymienia zatem jako czynniki higieny? Np. wynagrodzenie, warunki pracy, politykę firmy, świadczenia dodatkowe, czy pewność zatrudnienia. Do drugiej grupy – tzw. motywatorów — zalicza z kolei możliwość podejmowania samodzielnych decyzji, możliwość rozwoju osobistego, uznanie, przynależność do grupy, czy praca pełna wyzwań.

Idąc tym tropem, można zauważyć, że jeśli pozbędziemy się tych elementów, które powodują niezadowolenie u pracowników i wiążą się z tzw. higieną pracy, to ich motywacja do pracy wcale się nie zwiększy. Aby to było możliwe, konieczne są motywatory. To, co nas motywuje to sprawa niezwykle indywidualna. Można przyrównać to do gustu.

Jurgen Apello i moving motivators

Jurgen Apello na podstawie teorii automotywacji i teorii Reissa opracował 10 potrzeb członków zespołu. Zauważa on, że ich zaspokojenie ma ogromny wpływ na motywację. Na tej podstawie opracował narzędzie o nazwie Moving Motivators.

Zaczęłam wykorzystywać to narzędzie podczas spotkań 1:1, które prowadzę ze swoimi zespołami. Przyznam, że dzięki niemu spotkanie jest dla mnie odkrywcze jak podróż w egzotyczne miejsce.

Na czym polega ta gra?

Pracujemy w większości zdalnie, więc do jej przeprowadzenia używam platformy Miro. Osoba, z którą przeprowadzam spotkanie 1:1, otrzymuje zestaw 10 kart. Każda z kart opisuje jedną potrzebę, czy też inaczej mówiąc, motywację zewnętrzna. Do wyboru są tutaj: relacje, wolność, cel, akceptacja, ciekawość, porządek, status, honor, mistrzostwo, wpływ.

moving motivators

Pierwszy etap polega na ułożeniu kart od lewej do prawej, czyli od najważniejszej potrzeby w pracy do stosunkowo najmniej ważnej. Następnie pytam, co oznacza dla Ciebie dana potrzeba, co jest tutaj ważne. Chcę lepiej zrozumieć, co mieści się w tej potrzebie dla danej osoby.

W drugim etapie proszę, aby osoba, z którą rozmawiam, wysunęła do góry te karty, które odnoszą się do potrzeb, które spełnia, w sposób dający zadowolenie, pracując przy obecnym projekcie, a w dół te, które są spełniane w niewystarczający sposób. Bez zmiany zaś zostają te neutralne, niewybijające się w żadną ze stron.

Korzyści ze stosowania narzędzia

Jest to bardzo obrazowe ćwiczenie, dające bardzo dużo informacji dla obu stron uczestniczących w nim. Po pierwsze osoba, która je wykonuje, ma możliwość zastanowienia się, co tak naprawdę jest dla niej ważne w pracy. Czego potrzebuje, by czuć się usatysfakcjonowana i zmotywowana? Taki wgląd w siebie. Ćwiczenie pokazuje też, które z tych potrzeb nie są zaspokojone w obecnej pracy/w pracy przy danym projekcie. A to już jest bardzo istotną informacją z kolei dla Managera, czy przełożonego. Wiedząc, co jest ważne w pracy, można przeanalizować, co się stanie z tymi potrzebami, w przypadku awansu lub zmiany pracy, zakresu obowiązków, czy projektu. Które z nich wzrosną, które spadną i jaki będzie tego bilans? To pozwala podejmować lepsze decyzje i bardziej zrozumieć, czego się tak naprawdę chcę.

Po przeprowadzeniu spotkania 1:1 z całym zespołem widzę bardzo wyraźnie, które potrzeby są dla nich najważniejsze, czy można znaleźć jakiś wspólny mianowniki, czy bazując na tym, można wprowadzić jakieś ulepszenia, lub co można zrobić w kontekście tych potrzeb, które nie są zaspokojone obecnie w wystarczający sposób. Niejako samoczynnie układa się lista akcji do podjęcia.

Taka gra to również świetny punkt wyjścia do rozmowy na różne tematy: o frustracjach, o satysfakcji, o przeszkodach, o pragnieniach zmian w różnych sferach.

Gdzie jeszcze można wykorzystać to narzędzie?

Co więcej, narzędzie to jest pomocne nie tylko w tych aspektach, które dotyczą pracy zawodowej. Z powodzeniem może być wykorzystywane również do celów prywatnych, np. Możesz je użyć, jeśli zastanawiasz się, czy podejmować jakieś konkretne działanie np. przeprowadzkę do innego miasta.